Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 10. kesäkuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 10.6.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 6.6.2019 § 147 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Mediset Hoivarakentajat Oy on tehnyt 24.5.2019 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Aapelintie 15 ajalla 10.6.2019 – 30.9.2019 arkisin kello 7:00 – 18:00. Kyseessä on maalämpökaivojen poraamisesta osoitteessa Aapelintie 15. Melupäästö aiheutuu porauskaluston käytöstä.

Ympäristönsuojelupalvelut