Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 10. kesäkuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 10.6.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 7.6.2019 § 148 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan Riento ry on tehnyt 28.5.2019 ympäristönsuojelupalveluille saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Aleksin aukiolla 9.6.2019 klo 10:00 – 18:00 välisenä aikana järjestettävästä tapahtumasta, jossa käytetään äänentoistolaitteita.

MPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT