Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Keskiviikkona 12. kesäkuuta 2019

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on tehnyt 11.6.2019 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 6.7.2019 klo 10:00 – 15:00 Punkaharjun torin lähialueella, Kauppatie 2-24 välisellä alueella sekä Kuusitie 1 liikekeskuksen piha- ja pysäköintialueella. Melua aiheutuu äänentoistolaitteiston käytöstä.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.6. - 26.6.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 12.6.2019

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT