Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Tiistaina 2. heinäkuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 2.7.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 25.6.2019 § 179 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan Rakentajat Oy on tehnyt 10.6.2019 ympäristönsuojelupalveluille saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Savonniemenkatu 6 ajalla 26.6.-15.7.2019. Melupäästö aiheutuu poraus- ja louhintakoneiden käytöstä sekä räjäytystyöstä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT