Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Tiistaina 2. heinäkuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 2.7.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 28.6.2019 § 208 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Oy Fincirk Ab / Sirkus Finlandia on tehnyt Savonlinnan kaupungin ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le 6.6.2019 saapuneella lo­mak­keel­la ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain 118 §:n mukaisen ilmoituksen me­lua ja tä­ri­nää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Kerimäen sir­kus­ken­täl­lä (osoitteessa Kerimäentie 1) lauantaina 29.6.2019 klo 18:00 - 21:00. Melua aiheutuu sirkusmusiikin esittämisestä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT