Kuulutus

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätökset

Maanantaina 1. heinäkuuta 2019

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 27.6.2019 tehnyt seuraavat päätökset:

§ 12: päättänyt myöntää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan Kesamonsaaren ja Kommerniemen kylien tiloille Lapinniemi 740-514-1-27, Ketoraunikki 740-517-9-23 ja Hanhikki 740-517-9-24

§ 13: Päättänyt myöntää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan Saukonsaaren, Tolvanniemen ja Pihlajaniemen kylien tiloille Kongonsalo 740-544-21-0, Sammallahti 740-547-8-48, Apajaniemi 740-547-8-53 ja Leponiemi 740-538-4-122 

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö 28.6.2019 tehnyt seuraavan päätöksen:

§ 14 Päättänyt myöntää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan Kauvonniemen kylän tilalle Kauvonniemi 740-560-2-41

 

Päätökset on annettu julkipanon jälkeen 3.7.2019.

Savonlinnassa 1.7.2019

KAAVOITUSPALVELUT