Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Tiistaina 9. heinäkuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 9.7.2019 seuraavan vs. ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 4.7.2019 § 216 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on tehnyt Savonlinnan kau­pun­gin ympäristönsuojeluviranomaiselle 11.6.2019 saapuneen ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää ai­heut­ta­vas­ta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Punkaharjun to­ril­la lähialueineen, Kauppatie 2 - 24 välisellä alu­eel­la sekä osoit­tees­sa Kuusitie 1 sijaitsevan liikekeskuksen piha- ja py­sä­köin­ti­alu­eel­la lauantaina 6.7.2019 klo 10:00 - 15:00 järjestettävää Harjun Ke­sä­rait­ti -tapahtumaa. Melupäästö aiheutuu äänentoistolaitteiston käytöstä esiintymislavalla.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT