Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Tiistaina 16. heinäkuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 16.7.2019 seuraavan vs. ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 8.7.2019 § 218 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Versus Circus ry on tehnyt Savonlinnan kau­pun­gin ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le 27.6.2019 saapuneen ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää ai­heut­ta­vas­ta ti­la­päi­ses­tä toiminnasta. Ilmoitus koskee Kyrönsalmen maantiesiltojen ala­puo­lel­la 8.7. - 20.7.2019 sekä Koululahden ympäristössä 23.7. - 7.8.2019 klo 20:00 - 23:00 välisenä aikana järjestettäviä ly­hyt­kes­toi­sia (noin 15 min. kerrallaan) nykysirkusesityksiä. Melupäästö aiheutuu äänentoistolaitteiston käytöstä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT