Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Perjantaina 12. heinäkuuta 2019

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

YIT Teollisuus Oy on tehnyt 11.7.2019 Savonlinnan ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (yötyönä suoritettava asfaltointityö). Melua ja tärinää aiheutuu Kaakkolammen koneasemalla ja tieosuudella Laitaatsalmen sillan idänpuoleinen kiertoliittymäKellarpellon risteys. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan ajalle 5.8 – 16.8.2019 kello 20:00 – 06:00.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 11.7. - 24.7.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 11.7.2019

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT