Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristöluvan julkipano

Keskiviikkona 7. elokuuta 2019

MAA-AINESLAIN 19 §:N MUKAISEN LUPAPÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 7.8.2019 maa-aineslain 19 §:n mukaisesti seuraavan lupapäätöksen 31.7.2019 129 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Destia Oy, maa-aines- ja ympäristölupa kiinteistölle Hangasmäen kallioalue RN:o 740-513-2-31. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.

Ympäristönsuojelupalvelut