Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Tiistaina 6. elokuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 6.8.2019 seuraavan vs. ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 2.8.2019 § 221 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

YIT Teollisuus Oy on tehnyt 11.7.2019 Savonlinnan ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (yötyönä suoritettava asfaltointityö). Melua ja tärinää aiheutuu Kaakkolammen koneasemalla ja tieosuudella Laitaatsalmen sillan idänpuoleinen kiertoliittymä Kellarpellon risteys. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan ajalle 5.8 – 16.8.2019 kello 20:00 – 06:00.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT