Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Tiistaina 13. elokuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 13.8.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 5.8.2019 § 224 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Night Cruising ry on tehnyt 9.7.2019 Savonlinnan ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Savolankatu 3:ssa lauantaina 10.8.2019 klo 15:00 – 21:00 järjestettävää ulkoilmakonserttia. Tapahtuman melupäästö aiheutuu äänentoistolaitteiston käytöstä esiintymislavalla.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT