Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 12. elokuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 12.8.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 9.8.2019 § 234 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Karjalan Prikaati, Etelä-Savon aluetoimisto on tehnyt 16.7.2019 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Savonlinnan Kirkkopuistossa 10.8.2019 kello 8:00 – 18:00 välisenä aikana järjestettävää Etelä-Savon maapuolustusjuhlaa. Melupäästö aiheutuu kaluston siirtämisestä sekä Rakuunasoittokunnan esiintymisistä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT