Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Tiistaina 13. elokuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 13.8.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 9.8.2019 § 236 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry on tehnyt 8.7.2019 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Sulosaaressa 16.8.2019 klo 20:00 – 22:30 ja Riihisaaressa 17.8.2019 klo 20:00 – 22:30 järjestettäviä ulkoilmaelokuvanäytöksiä. Melupäästö aiheutuu äänentoistolaitteiston käytöstä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT