Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 9. syyskuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 9.9.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 3.9.2019 § 289 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on tehnyt 9.8.2019 ympäristönsuojelupalveluille ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta alueella Timo Mustakallion Puistotie – Riihisaaren museoalue pe 6.9.2019 kello 14-20, la 7.9.2019 kello 10-22 ja su 8.9.2019 kello 10-14. Melupäästö aiheutuu äänentoistolaitteiden käytöstä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT