Kuulutus

Ympäristölupapäätöksen julkipano

Keskiviikkona 4. syyskuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 85 §:N MUKAINEN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 4.9.2019 ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti seuraavan ympäristölupapäätöksen 28.8.2019 144§ Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan kaupungin maankäyttöpalvelut ympäristölupa puhtaan betoni- ja tiilijätteen murskaukselle ja hyödyntämiselle maanrakentamisessa Savonlinnan kaupungin omistamilla kiinteistöillä osoitteissa Saharannantie 9 ja 15.

 

Pasi Turtiainen

toimistosihteeri