Kuulutus

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös 04.09.2019 § 20

Maanantaina 9. syyskuuta 2019

Kaavoituspäällikön päätös 04.09.2019 § 20 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Hakija: Heikki ja Katriina Härkönen

Rakennuspaikka: Savonlinna, Tiiliranta, 740-511-30-3

Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 09.09.-08.10.2019 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Savonlinnassa 09.09.2019

KAAVOITUSPALVELUT