Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Perjantaina 6. syyskuuta 2019

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

Yksityishenkilö on tehnyt 5.9.2019 ympäristönsuojelupalveluille ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kiinteistöllä Harjula RN:o 740-538-9-14 osoitteessa Lötjölahdentie 123, Savonlinna aikavälillä 20.9 – 20.12.2019. Melupäästö aiheutuu rakentamiseen liittyvästä kallion louhinnasta sekä räjäytystöistä.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 6.9 – 16.9.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 6.9.2019

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT