Kuulutus

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 202 §:N PERUSTEELLA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Tiistaina 1. lokakuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 202 §:N PERUSTEELLA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 1.10.2019 seuraavan päätöksen 25.9.2019 § 162 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten soveltamisohjeen muuttaminen harmaiden jätevesien käsittelylaitteiden saneerausvaatimuksen osalta kiinteistöllä, jonka vedenhankintamuoto on kantovesi.

Savonlinnassa 26.9.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA