Kuulutus

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Maanantaina 30. syyskuuta 2019

Kaavoituspäällikön päätös 24.09.2019 § 23 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Hakija: Pekka ja Raija Rämänen

Rakennuspaikka: Savonlinna, Harjula, 740-538-9-14

Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 30.09.-29.10.2019 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

 

Savonlinnassa 30.09.2019

KAAVOITUSPALVELUT