Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 7. lokakuuta 2019

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 7.10.2019 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 30.9.2019 § 337 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savon Kuljetus Oy on tehnyt 13.9.2019 ympäristönsuojelupalveluille ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kiinteistöllä Kiviveistämö, RN:o 740-598-1-4 osoitteessa Vanhatie 116, Punkaharju aikavälillä 1.10.2019 – 31.12.2019. Murskauksen kokonais kesto 1-2 viikkoa. Melupäästö aiheutuu kiviaineksen murskaukseen käytettävistä koneista ja laitteista

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT