Kuulutus

Ympäristölupahakemuksen vireilletulokuulutus

Torstaina 3. lokakuuta 2019

Ympäristölupahakemuksen vireilletulokuulutus

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Konepalvelu Suomalainen Oy on esittänyt ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen koskien ammattimaiselle jätteenkäsittelylle 7.8.2013 myönnetyn ympäristöluvan muuttamista.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 3.10 – 1.11.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on osoitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 3.10.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA