Kuulutus

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös

Maanantaina 4. marraskuuta 2019

Kaavoituspäällikön päätös 30.10.2019 § 25 rakentamista koskeva poikkeamishakemus

Hakija: Antti ja Leena Östman

Rakennuspaikka: Savonlinna, Alexinranta, 740-538-30-39

Päätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat nähtävänä 04.11.-03.12.2019 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

 

Savonlinnassa 04.11.2019

KAAVOITUSPALVELUT