Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Tiistaina 5. marraskuuta 2019

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

 

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on tehnyt 4.11.2019 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 22.11.2019 klo 17:00 – 20:00 Punkaharjun torin lähialueella osoitteessa Kauppatie 2-24 järjestettävää Punkaharjun Jouluraitti -tapahtumaa. Melua aiheutuu äänentoistolaitteiston käytöstä.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 5.11. - 19.11.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 5.11.2019

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT