Kuulutus

Kaavojen voimaantulo

Torstaina 7. marraskuuta 2019

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 30.9.2019 hyväksymät

§ 93 Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan osalle korttelia 31, korttelille 72 sekä osalle katu- ja maantien aluetta (Savonlinnan uusi paloasema, Laitaatsillantie)

§ 94 Kiviapajan seudun osayleiskaavamuutos Pieni Tetrinimessä kiinteistöillä 740-503-10-23 ja 740-503-10-29

ovat tulleet voimaan

Savonlinnassa 7.11.2019 
Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut