Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristöluvan julkipanokuulutus

Keskiviikkona 27. marraskuuta 2019

MAA-AINESLAIN 19 §:N MUKAISEN LUPAPÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 27.11.219 maa-aineslain 19 §:n mukaisesti seuraavan lupapäätöksen 20.11.2019 197 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Kuljetusliike Kari Malmstedt Oy, maa-aines- ja ympäristölupa kiinteistölle Pyyranta RN:o 740-562-14-0. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.

Ympäristönsuojelupalvelut