Kuulutus

Asumisneuvojatoimintaan tarkoitetut avustukset vuonna 2020

Maanantaina 25. marraskuuta 2019

Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala julistaa haettavaksi:

Asumisneuvojatoimintaan tarkoitetut avustukset vuonna 2020

Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoiminnan. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen etenemisestä ARAlle. Avustusta saavien tahojen tulee täyttää ARAn asumisneuvonnan seurantalomaketta, joka löytyy avustuksen verkkosivuilta.

Lisäksi ARA edellyttää, että avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin. Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla on oltava riittävä sosiaalialan osaaminen ja että hankkeen ohjausryhmässä on mukana sosiaalitoimen edustus.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemuksiin liitetään myös ARAn asumisneuvonnan seurantalomake aikaisemmasta toiminnasta. Seurantalomake lähetetään sähköisesti Excel-muodossa.

Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Hakemukset lähetetään kirjaamoon kirjaamo.ara(at)ara.fi tai osoitteella PL 30, 15141 Lahti. Vuoden 2020 määrärahaa koskeva haku on auki 2.12.2019 – 16.1.2020. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta: www.ara.fi.

Savonlinnassa 25.11.2019
Tekninen lautakunta