Kuulutus

Hakemus ympäristölupamääräysten muuttamiseksi

Keskiviikkona 27. marraskuuta 2019

Ympäristölupahakemuksen vireilletulokuulutus

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Savonlinnan riistanhoitoyhdistys on tehnyt 26.11.2019 hakemuksen Punkaharjun Pakkaspirtin ampumaradalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi; uuden lajiradan avaaminen pienoishirviradan yhteyteen.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.11-26.122019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on osoitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 27.11.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA