Kuulutus

Maa-ainesluvan vireilletulokuulutus

Torstaina 28. marraskuuta 2019

Maa-aineslupahakemuksen vireilletulokuulutus

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Yksityinen elinkeinonharjoittaja hakee maa-aineslupaa kiinteistölle Harjula RN:o 740-505-10-21. Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiselle. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 28.11-27.12.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on osoitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 28.11.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA