Kuulutus

Ympäristölupahakemuksen muutoshakemuksen vireilletulokuulutus

Perjantaina 29. marraskuuta 2019

Ympäristölupahakemuksen muutoshakemuksen vireilletulokuulutus

HAKEMUKSEN ESITTÄJÄ JA TOIMINTA

Konepalvelu Suomalainen Oy on esittänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen hakemuksen koskien vuokra-alalle osoitteessa Nousialantie 11 ammattimaiselle jätteenkäsittelylle 7.8.2013 myönnetyn ympäristöluvan muuttamista. Hakemuksesta on kuulutettu 3.10. – 1.11.2019.

Konepalvelu Suomalainen Oy on edellisen lisäksi hakenut 28.11.2019 toiminnan aloittamislupaa vakuutta vastaan muutoksenhausta huolimatta.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 29.11. – 30.12.2019 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on osoitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 29.11.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA