Kuulutus

Kaavojen voimaantulokuulutus

Perjantaina 10. tammikuuta 2020

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 28.10.2019 hyväksymä

§ 109            Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos Metsähallituksen omistamilla tiloilla Syvälahti 740-509-1-27, Tetrivesi 740-509-1-9, Selkäranta 740-509-1-11, Likastenniemi 740-512-15-2, Likastenlahti 740-542-1-9 sekä Kiviapajantiehen saakka tiloilla Soidinmäki 740-509-2-6, Lampila 740-544-12-1 ja Kirkkola 740-893-1-9

ja Savonlinnan kaupunginhallituksen 5.11.2019 hyväksymä

§ 458            Tarkastamonkatu 3 asemakaavan muutos

ovat tulleet voimaan

Savonlinnassa 10.1.2020 
Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut