Kuulutus

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Perjantaina 10. tammikuuta 2020

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 27.12.2019 antanut päätöksen 19/0614/2 kunnallisvalituksesta koskien Savonlinnan kaupunginhallituksen päätöstä 10.6.2019 § 244.

Päätös perusteluineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin palvelupisteessä Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Savonlinnassa 10.1.2020

Savonlinnan kaupunginhallitus