Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 13. tammikuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 13.1.2020 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 10.1.2020 § 2 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Petri Temonen on tehnyt 28.6.2018 ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kiinteistöillä RN:o 740-539-7-30 osoitteessa Sydänmaantie 251. Melua ja tärinää aiheutuu louhinnasta, murskauksesta ja rakennustyöstä 13.7.2018 – 31.12.2019 ma – pe kello 6:00 – 22:00 välisenä aikana ja la-su kello 8:00 – 18:00 välisenä aikana

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT