Kuulutus

Kaavan voimaantulokuulutus

Tiistaina 14. tammikuuta 2020

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 09.12.2019 hyväksymä

§ 138            Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavamuutos kiinteistölle Kankkula 740-552-5-49

 

on tullut voimaan

 

Savonlinnassa 14.1.2020 

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut