Kuulutus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 22.1.2020 §21

Keskiviikkona 29. tammikuuta 2020

KUULUTUS

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt 22.1.2020 § 21 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä koskevan valmistelun aloittamisesta ja hyväksynyt tätä koskeva tavoitteellisen aikataulun vuodelle 2020.

Ympäristönsuojelumääräysten antaminen edellyttää kunnassa laajaa osallistumisen järjestämistä. Osallistuminen järjestetään hallintolain 41 §:n mukaisesti siten, että kuntalaisille varataan mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asiasta voidaan järjestää myös keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia.

Tämä ympäristönsuojelulain 203 §:n mukainen kuulutus julkaistaan Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla. Kuulutus on nähtävillä myös Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 29.1.2020 –27.2.2020.

Lisätietoja asiassa antaa ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044-417 4685,

matti.rautiainen@savonlinna.fi.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA