Kuulutus

Ympäristölupapäätöksen julkipanokuulutus

Keskiviikkona 29. tammikuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 28 §:N MUKAISEN LUPAPÄÄTÖKSEN JULKIPANO 

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 29.1.2020 seuraavan ympäristönsuojelulain 28 §:n

mukaisen ympäristölupapäätöksen 22.1.2020 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla:

 

Konepalvelu Suomalainen Oy, ympäristölupa jätteen ammattimaiselle käsittelylle Kaartilanrannan

kylän tilalla Kaakkolampi RN:o 740-512-32-50 sijaitsevalla määräalalla osoitteessa Nousialantie 11

sekä toiminnan aloittaminen vakuutta vastaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

  

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA