Kuulutus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen 22.1.2020 §18 julkipano

Keskiviikkona 29. tammikuuta 2020

KUULUTUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta on 22.1.2020 § 18 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin

ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman vuodelle 2020.

Tämä kuulutus on nähtävillä Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 29.1.2020 –27.2.2020.

Lisätietoja asiassa antaa ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044-417 4685,

matti.rautiainen@savonlinna.fi.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA