Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Keskiviikkona 5. helmikuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 5.2.2020 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 31.1.2020 § 15 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan Vesi on tehnyt 16.1.2020 ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista vesihuoltolaitoksen verkoston alueella 1.1.2020 - 31.12.2020 välisenä aikana. Melua ja tärinää

aiheutuu mm. louhinnasta, piikkauksesta, painepesusta ja kaivutöistä sekä roudansulatuslaitteiston ja höyrynkehittimen käytöstä

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT