Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Keskiviikkona 5. helmikuuta 2020

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:n MUKAISESTA ILMOITUKSESTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 5.2.2020 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 3.2.2020 § 16 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Savonlinnan kaupungin tekninen toimiala, kunnallistekniset palvelut on tehnyt 17.1.2020 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisistä toiminnoista Savonlinnan kaupungin alueilla 21.1.2020 – 31.12.2020 välisenä aikana. Melua ja tärinää aiheutuu kadunrakennustöistä (mm. päällystys, katuvalorakenteet, katujen saneeraus) sekä puistojen perustamisesta ja saneerauksesta

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT