Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Keskiviikkona 18. maaliskuuta 2020

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TAPAHTUMA

Kari Malmstedt on tehnyt 17.3.2020 ympäristönsuojelupalveluille ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kiinteistöllä Hiekkalaatikko, RN:o 740-551-6-27 aikavälillä 1.4.2020 – 30.6.2020. Murskauksen kokonaiskesto 5-15. Melupäästö aiheutuu kiviaineksen murskaukseen käytettävistä koneista ja laitteista.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 18.3 – 31.3.2020 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@savonlinna.fi, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 18.3.2020

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT