Kuulutus

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta annetun päätöksen julkipano

Maanantaina 11. toukokuuta 2020

Ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 11.5.2020 seuraavan ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 7.5.2020 132 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Kari Malmstedt on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 20.4.2020 saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien touko-kesäkuussa vuonna 2020 maanantaista perjantaihin klo 7:00 - 21:00 ja lauantaisin klo 7:00 - 15:30 välisenä aikana Raikuun maa-ainesten ottoalueella kiinteistöllä RN:o 740-588-3-30 tehtävää kivenmurskausta. Murskauksen kesto on em. ajanjaksolla noin viisi (5) päivää. Kiinteistö sijaitsee Raikuunkankaan pohjavesialueella (pv-2).

Murskaus on sallittu ilmoituksesta poiketen 8.5. - 30.6.2020 maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 21:00 ja lauantaisin klo 8:00 – 15:30 välisenä aikana. Murskaus ja muut erittäin häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet on kielletty helatorstaina sekä juhannusaattona ja juhannuspäivänä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT