Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Perjantaina 8. toukokuuta 2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 8.5.2020 nro 20/0030/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Maa-aineslain mukainen ottolupahakemus ja ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle, Savonlinna.

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat nähtävillä 8.5.-15.6.2020 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla