Kuulutus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Yleistiedoksianto

Perjantaina 8. toukokuuta 2020

Yleistiedoksianto järjestäytymättömälle osakaskunnalle vesistön alittavan kaapelin sijoittamisesta, Haapavesi, 740-547-876-1 (Tolvanniemi 10 ja 14 yht. rauhoituspiiri), Savonlinna.

Yleistiedoksianto on yleisesti nähtävillä 8.5.-15.6.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla