Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Keskiviikkona 13. toukokuuta 2020

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 8.5.2020 nro 20/0030/1 päätöksen valitukseen maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa.

Luvanhakija ja muutoksenhakija: Petri Termonen, Savonlinna

Päätös, johon haettu muutosta: Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 28.11.2018 (21.11.2018 § 177)

Päätös perusteluineen ja valitusosoituksineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin kirjaamossa ma-pe klo 9-15.

Savonlinnassa 13.5.2020

Savonlinnan kaupunginhallitus