Kuulutus

Julkipanokuulutus

Keskiviikkona 20. toukokuuta 2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee seuraavan päätöksen:

Maa-aineslain 4 § mukainen maa-aineslupapäätös ja ympäristönsuojelulain 27 § mukainen ympäristölupapäätös 13.5.2020 § 98: Peab Industri Oy:lle kiinteistölle Kaakkolampi RN:o 740-512-32-50 myönnetty lupa maa-ainesten ottamiselle sekä kiviaineksen murskaamiselle.