Kuulutus

Maa-aineslain 19 §:n mukaisen lupapäätöksen julkipano

Keskiviikkona 17. kesäkuuta 2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 17.6.2020 maa-aineslain 19 §:n mukaisesti seuraavan lupapäätöksen 10.7.2020 115 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla:

Hakemus YIT Teollisuus Oy:lle myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien sekä rekisteröintien siirtämisestä Peab Industri Oy:lle

  • ympäristölupa betonijätteen hyödyntämiselle maarakentamisessa, Har­ju­la RN:o 740-597-9-105, lupapäätös 20.3.2013 § 80
  • ympäristölupa kiviaineksen ja betonijätteen murskaamolle kiin­teis­töil­le Harjula RN:o 740-597-9-105 ja Repoharju RN:o 9:89, lu­pa­pää­tös 22.4.2015 § 76
  • ympäristölupa kiviaineksen ja betojätteen murskaamolle kiin­teis­töl­le Hiekkala RN:o 740-533-1-75, lupapäätös 21.3.2018 § 62
  • asfalttiaseman rekisteröinti 29.6.2018 kiinteistölle Kaakkolampi RN:o 740-512-32-50
  • maa-aines- ja ympäristölupa kiinteistölle Rantala RN:o 740-527-1-172, lupapäätös 15.5.2019 § 104
  • maa-aineslupa Ruutharju RN:o 740-597-9-94, lupapäätös 30.6.2011 § 48
  • maa-aineslupa Hiekkala RN:o 740-533-1-75, lupapäätös 23.4.2013 § 168
  • maa-aineslupa Harjula RN:o 740-597-9-105, lupapäätös 7.4.2015 § 127
  • maa-aineslupa Repoharju RN:o 740-597-9-89 lupapäätös 10.4.2019 § 86

Ympäristönsuojelupalvelut

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA