Kuulutus

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

Keskiviikkona 17. kesäkuuta 2020

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

San Martin Ravintolat Oy on tehnyt 16.6.2020 ympäristönsuojelupalveluille saapuneella lomakkeella

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä

toiminnasta Ravintola Linnakrouvissa, osoitteessa Linnankatu 7. Kyseessä on 1.7. - 16.8.2020 välisenä

aikana tapahtuvat musiikkiesitykset kello 18:00 - 22:00.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 17.6 - 30.6.2020 Savonlinnan kaupungin virallisella

ilmoitustaululla, osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Ilmoitus on kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa, osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Muistutukset on osoitettava ympäristönsuojelupalveluille ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27,

57130 Savonlinna, ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 17.6.2020

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT