Kuulutus

Itä-Suomen Aluehallintoviraston ilmoitus: Vesilain mukainen päätös

Torstaina 18. kesäkuuta 2020

Hakija: Suur-Savon Sähkö Oy
Dnro: ISAVI/2382/2020
Päätösnro: 41/2020
Asia: Kolmen 20 kV:n sähkökaapelin ja kuitukaapelin tekeminen yleisen kulkuväylän ali Laitaatsaareen ja valmistelulupa, Savonlinna

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 18.6.–27.7.2020 osoitteessa: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1782473, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.