Kuulutus

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Maanantaina 27. heinäkuuta 2020

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen julkipanee 27.7.2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella seuraavan vs. ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen:

- Päätös 21.7.2020 § 209 Savonlinnan Asukaloikka / Kultrinki -hankkeen meluilmoituksesta