Kuulutus

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavamuutoksen voimaantulo

Tiistaina 28. heinäkuuta 2020

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 15.6.2020 hyväksymä

§ 39 Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos määräalalle tiloista Tuomaala 740-546-10-21 ja Sepänharju 740-546-10-19

on tullut voimaan

 

Savonlinnassa 28.7.2020

Savonlinnan kaupungin kaavoituspalvelut